TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2
26/05/2010

Đại hội Đảng bộ Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi

Đảng bộ Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 28/11/2008 của Đảng ủy Viện KHTLVN. Hiện tại, Đảng bộ Công ty có 28 Đảng viên đang sinh hoạt trong 4 chi bộ trực thuộc

13/05/2010

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đến thăm và làm việc tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Động lực học sông biển

Ngày 08 tháng 5 năm 2010, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Lê Đình Tiến đã có buổi làm việc với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông Biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

11/05/2010

Đại hội Đảng bộ Viện Thủy công

Ngày 06 tháng 05 năm 2010, Đảng bộ Viện Thủy công đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2010 - 2015

26/04/2010

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức đại hội công đoàn lần thứ I

Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ý kiến góp ý: