TextBody

, 27/09/2021

Huy chương 2
24/09/2021

Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh

Ngày 17/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Phạm Thế Vinh với tên đề tài: "Nghiên cứu vai trò của bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn - Đồng Nai”. Chuyên ngành:Kỹ thuật Tài Nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12

28/01/2021

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Tô Vĩnh Cường

Sáng ngày 28/1/2021, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Tô Vĩnh Cường với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng bố trí không gian hệ thống mỏ hàn đến diễn biến lòng sông vùng triều”. Mã số: 9 58 02 02.