TextBody

, 28/09/2023

Huy chương 2

Giải pháp khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi ở Việt Nam

Giải pháp khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi ở Việt Nam

Đánh giá hiệu quả mô hình thu gom, bổ cập và khai thác nước dưới đất tại đảo Hòn Ngang, quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang

Đánh giá hiệu quả mô hình thu gom, bổ cập và khai thác nước dưới đất tại đảo Hòn Ngang, quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang

Ô nhiễm nguồn nước, tác động của ô nhiễm tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - sông Đáy

Ô nhiễm nguồn nước, tác động của ô nhiễm tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hệ thống thủy lợi sông Nhuệ - sông Đáy

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy đánh giá an toàn công trình kè bờ sông Sài Gòn đoạn thành phố Thủ Dầu Một

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy đánh giá an toàn công trình kè bờ sông Sài Gòn đoạn thành phố Thủ Dầu Một

Phân tích các dạng trượt lở mái dốc các khu tái định cư thủy điện Sơn La và định hướng giải pháp xử lý

Phân tích các dạng trượt lở mái dốc các khu tái định cư thủy điện Sơn La và định hướng giải pháp xử lý

Nghiên cứu phương pháp khôi phục lượng mưa phục vụ tính toán nguy cơ sạt lở đất cho một số xã thuộc huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu phương pháp khôi phục lượng mưa phục vụ tính toán nguy cơ sạt lở đất cho một số xã thuộc huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị

Quyết định thành lập các Tiểu ban KH&CN của Hội thảo KHCN và ĐMST lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

Quyết định thành lập các Tiểu ban KH&CN của Hội thảo KHCN và ĐMST lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

Các tham luận trình bày tại Hội thảo

Các tham luận trình bày tại Hội thảo

Các công bố của Viện Khoa học Thủy lợi Viêt Nam từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Viện Khoa học Thủy lợi Viêt Nam từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Trường Đại học Thủy lợi từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Trường Đại học Thủy lợi từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Viện Quy hoạch Thủy lợi từ năm 2018 - 2023

Các công bố của Viện Quy hoạch Thủy lợi từ năm 2018 - 2023