TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2
30/12/2021

Thi đua phải thực chất, thi đua phải là động lực

Sáng ngày 30/12/2021, Khối Thi đua số 1 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, bàn giao khối trưởng và ký kết giao ước thi đua.

Xem tất cả