TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Xây dựng công cụ cảnh báo sớm lũ, lụt cho khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Hà Nội

27/05/2024

Ngày nay lũ lụt thường xuyên xảy ra, đặc biệt tại các khu vực đô thị và những lưu vực sông chảy qua các khu dân cư đông đúc. Lũ lụt ngày càng nghiên trọng hơn do việc phát triển không đồng bộ giữa việc đô thị hóa và cải tạo hệ thống thoát nước. Diện tích mặt nước bao gồm sông suối, ao hồ, đầm lầy ngày càng bị thu hẹp do bị lấn chiếm hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì vậy để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra, giải pháp cảnh báo sớm là một trong những biện pháp hiệu quả, ít tốn kém và khả thi nhất hiện nay. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu hệ thống cảnh báo trực tuyến nguy cơ lũ, lụt khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Hà Nội.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO, DỰ BÁO LŨ TRÊN SÔNG

2.1. Cấu trúc của một hệ thống cảnh báo, dự báo sớm lũ lụt

2.2. Cơ sở dữ liệu

2.3. Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông

2.4. Các mô hình toán tính toán thủy văn, thủy lực

2.5. Phần mềm cảnh báo lũ lụt theo thời gian thực

2.6. Mạng lưới cảnh báo lũ lụt

3. CÔNG CỤ CẢNH BÁO LŨ, LỤT CHO KHU VỰC PHÍA TÂY VÀ TÂY NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Xây dựng công cụ cảnh báo lũ, lụt

3.2. Vận hành thử nghiệm công cụ

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Thế Cường & nnk (2020). Ứng dụng công nghệ thiết lập hệ thống cảnh báo lũ sớm và ứng phó lũ lớn, lũ khẩn cấp lưu vực sông Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo tổng hợp đề tài cấp thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội – 2020.

[2] Nguyễn Ngọc Quỳnh & nnk (2018). Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm lũ quét của Viện quản lý thiên tai Hàn Quốc cho lưu vực sông nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Báo cáo tổng hợp đề tài (2018), Hà Nội – 2018.

[3] Nguyễn Đăng Giáp & nnk. Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt phục vụ công tác chỉ huy phòng chống lũ, lụt hạ du hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An. Báo cáo tổng hợp đề tài cấp tỉnh Nghệ Anh (2016), Hà Nội – 2016.

[4] HEC (Hydrologic Engineering Center). (2008). HEC-RAS River System, User’s Manual. Hydrologic Engineering Center Analysis.

[5] HEC (Hydrologic Engineering Center). (2008). HEC-RAS River System, Hydraulic Reference Manual. Hydrologic Engineering Center Analysis.

[6] HEC (Hydrologic Engineering Center). (2001). UNET, One-Dimensional Unsteady Flow Through a Full Network of Open Channels, Hydraulic Reference Manual. Hydrologic Engineering Center.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Xây dựng công cụ cảnh báo sớm lũ, lụt cho khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Hà Nội

Nguyễn Đăng Giáp, Lê Thế Cường, Nguyễn Hương Trà
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: