TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2009

03/02/2010

Ngày 29 tháng 01 năm 2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch 2010. Tới dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường; Vụ Tài chính; Cục Quản lý Đê điều & PCLB; các chuyên viên các Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học & Công nghệ.

Năm 2009 là một năm có ý nghĩa đặc biệt với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, là năm Viện kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển. Viện đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng như các Hội thảo khoa học, các hoạt động văn nghệ, thể thao và Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo báo cáo tổng kết tại buổi lễ, trong năm 2009, Viện đã chủ trì 175 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp và rà soát chuyển đổi nhiều tiêu chuẩn ngành với tổng kinh phí là 45 tỷ 662 triệu đồng (không kể các đề tài cấp Tỉnh)... Bên cạnh đó Viện đã triển khai tốt các hoạt động về công tác tổ chức cán bộ; công tác điều hành, ban hành văn bản; công tác khoa học công nghệ; công tác chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và dịch vụ; công tác tài chính kế toán; xây dựng cơ sở vật chất; đào tạo và hợp tác quốc tế; các hoạt động đoàn thể khác…

Bạch Quỳnh