TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến

20/05/2010

Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến 5 năm (2006 - 2010) nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 5 năm (2011 - 2015).

Tới dự có Ông Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ NN&PTNT, ông Bạch Quốc Khang - Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ NN&PTNT...

Đại hội đã nghe PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Q. Giám đốc Viện KHTL Việt Nam đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Viện trong 5 năm qua và phương hướng 5 năm tới. Trong những năm qua, Viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp và thường xuyên trên mọi lĩnh vực như: Phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất”; “Đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy chế hoạt động”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học”... Từ các phong trào đó, Viện đã đạt được các kết quả về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng I và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, công tác thi đua khen thưởng của Viện được thực hiện thường xuyên, góp phần động viên cán bộ, viên chức hăng hái thi đua lao động xây dựng Viện ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đơn vị: “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Bên cạnh đó, Viện đã đề ra phương hướng, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2011 – 2015, phát động phong trào thi đua: “Đổi mới, xây dựng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả, hội nhập”

Tại Đại hội, Ông Vũ Trọng Hà đã phát biểu: “Trong bối cảnh, điều kiện mới của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện cần tiếp tục triển khai, duy trì các phong trào thi đua rộng khắp các đơn vị, thiết thực, phù hợp với Viện để phục vụ cho sự phát triển của ngành NN&PTNT. Nhân rộng điển hình của các đơn vị và cá nhân thuộc Viện..."