TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tham dự hội nghị ba nhà: quản lý - khoa học - sản xuất kinh doanh

02/06/2010

Ngày 25-5, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ba nhà: quản lý - khoa học - sản xuất kinh doanh. Đến dự có gần 300 đại biểu đại diện các tổ chức KHCN, doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu, Trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn Hà Nội

Hội nghị “ba nhà” được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với quản lý sản xuất kinh doanh, thúc đẩy việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu, thành tựu KHCN vào thực tế. Hội nghị còn là diễn đàn để các tổ chức KHCN giới thiệu năng lực nghiên cứu và các công nghệ, thiết bị đã hoàn thiện, sẵn sàng chuyển giao và khuyến khích các nhà quản lý, doanh nghiệp đặt hàng với nhà khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Hội nghị ba nhà là một trong những giải pháp quan trọng của thành phố nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của kế hoạch KHCN, tạo sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với quản lý và sản xuất, kinh doanh; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực KHCN trên địa bàn. Đồng chí Phó chủ tịch nhấn mạnh: Chương trình liên kết 3 nhà: quản lý - khoa học - sản xuất, kinh doanh thông qua hợp đồng khoa học là việc làm hết sức cần thiết và hiệu quả. Các bên tham gia đều được đảm bảo lợi ích của mình. Tổ chức KHCN có thêm thị trường và nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp tiết kiệm được kinh phí và tránh được rủi ro khi chuyển giao công nghệ; cơ quan quản lý đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư cho KHCN và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Hội nghị này, Tôi đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ với chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu cho thành phố trong lĩnh vực KHCN, các cơ quan quản lý, tổ chức KHCN, trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên địa bàn tập trung thực hiện một số yêu cầu sau:

- Các sở, ban, ngành, quận, huyện và doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc đặt hàng các nhu cầu về công nghệ, thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh;

- Các tổ chức KHCN, trường, viện nghiên cứu tích cực phối hợp với cơ quan quản lý nhằm nghiên cứu và giới thiệu năng lực KHCN, công nghệ, thiết bị của đơn vị mình có thể ứng dụng, chuyển giao đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý, doanh nghiệp;

- Yêu cầu các sản phẩm về công nghệ, thiết bị được nghiên cứu và chuyển giao phải đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với công nghệ đang có ở trong nước, có khả năng thay thế công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài, không gây ô nhiễm môi trường và giá thành rẻ hơn nhập ngoại;

- Đối với các hợp đồng được ký kết, Sở Khoa học và Công nghệ cần xem xét, thẩm định đưa vào kế hoạch KHCN năm 2011 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, cần theo dõi, giám sát chặt chẽ và tổ chức các Hội đồng khoa học đánh giá kết quả để đảm bảo cho các doanh nghiệp nhận được những sản phẩm theo các yêu cầu, tiêu chí và thông số kỹ thuật như đã ký kết.

Tôi cho rằng, Thủ đô Hà Nội với lợi thế là nơi tập trung đông nhất đội ngũ trí thức, các chuyên gia đầu ngành, các trường, viện có uy tín và nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm cùng với chủ trương, chính sách của Thành phố thu hút đội ngũ trí thức tham gia vào hoạt động KHCN phục vụ phát triển KT- XH Thủ đô và đông đảo các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, các làng nghề, các đơn vị sản xuất nông nghiệp... Hội nghị 3 nhà sẽ là giải pháp quan trọng, thiết thực để đưa KHCN thực sự là động lực, đòn bẩy trong phát triển KT- XH của Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cũng tại Hội nghị này, đã có nhiều đại biểu đại diện cho các tổ chức khoa học công nghệ phát biểu báo cáo và ý kiến tham luận. Trong đó, TS. Lê Thị Kim Cúc đại diện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có báo cáo tại Hội nghị bao gồm những nội dung:

- Giới thiệu chung về Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Giới thiệu các hoạt động khoa học công nghệ và các kết quả đạt được những năm gần đây

- Giới thiệu các công nghệ mũi nhọn của Viện có thể áp dụng tại địa bàn thành phố Hà Nội