TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm việc với Viện KIT - CHLB Đức

18/06/2019

Ngày 10/12/2018, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã có buổi tiếp và làm việc với GS. Franz Nestmann - Viện trưởng Viện KIT - CHLB Đức về việc phối hợp triển khai các đề tài trong cụm Đề tài ViWat

Cùng tiếp GS Franz Nestmann còn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Kế hoạch Tổng hợp; Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS. Nestmann - Viện trưởng Viện KIT mong muốn Viện chia sẻ tình hình triển khai, những nội dung mong muốn hợp tác với phía Đức của cụm Đề tài ViWat từ phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam để phía Viện KIT có thể xây dựng chương trình triển khai, phối hợp phù hợp.

Thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện đã chào mừng GS.TS. Nesman đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Giám đốc Viện đồng ý với các đề xuất của Viện trưởng Viện KIT đã đưa ra và cho rằng buổi làm việc này sẽ trao đổi những vấn đề chung, những mong muốn có sự phối hợp và hỗ trợ của KIT.

Tiếp theo đó, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp đã chia sẻ thông tin về 03 Đề tài thuộc cụm Đề tài ViWat Viện đang chuẩn bị triển khai trong tháng 12/2018 cũng như các mong muốn phối hợp với Viện KIT trong quá trình triển khai thực hiện.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng cho biết đối với Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói lở bảo vệ bờ biển hợp lý cho đồng bằng sông Cửu Long dựa trên mô hình vật lý, phía Viện KIT chia sẻ về số liệu, dữ liệu, kinh nghiệm nghiên cứu về bảo vệ bờ biển bền vững trên thế giới; trên cơ sở số liệu điều tra, cùng với phía Việt Nam phân tích đánh giá các giải pháp hiện tại đang áp dụng ở Việt Nam; chia sẻ và cung cấp các số liệu thí nghiệm trên mô hình vật lý thực hiện ở Viện KIT; Hỗ trợ nhóm nghiên cứu Việt Nam xây dựng và triển khai thí nghiệm mô hình vật lý ở các dạng cấu kiện bảo vệ bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ở Việt Nam. Đặc biệt, mong muốn phía Viện KIT chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện thí nghiệm mô hình vật lý lòng động; Cùng với Việt Nam phối hợp phân tích đánh giá các kết quả thực hiện trên mô hình vật lý để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Về đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, phía Viện KIT cử các chuyên gia cùng tham gia nội dung về tổng quan để có được bộ số liệu tổng quan tốt, chia sẻ kinh nghiệm chỉnh trị các sông ở Đức và các sông khác trên thế giới. Trong quá trình phân tích, lựa chọn các kịch bản, phía Việt Nam mong muốn nhận được sự chia sẻ hỗ trợ về các giải pháp phía Việt Nam đề xuất và cùng nhau đánh giá; phối hợp thiết kế mô hình mẫu điển hình, các dạng chỉnh trị bảo vệ bờ biển điển hình.

Cuối cùng, về Đề tài nghiên cứu các giải pháp mềm bảo vệ vùng cửa sông ven biển bán đảo Cà Mau, mong muốn phía Viện KIT cùng thảo luận đề xuất các giải pháp công trình thuận với tự nhiên, bảo vệ bờ; phối hợp nghiên cứu trên mô hình vật lý; xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của giải pháp công trình bảo vệ bờ thuận với tự nhiên; tham vấn phía CHLB Đức bộ tiêu chí về xác định phạm vi áp dụng các giải pháp mềm cho vùng nghiên cứu.

Đáp lại các yêu cầu của phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam mong muốn phía Viện KIT hỗ trợ, GS.TS. Nesman - Viện trưởng đã đánh giá cao các ý tưởng của Viện cũng như những định hướng trong việc phối hợp nghiên cứu.

GS.TS. Nesman cho rằng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện KIT đã có sự hợp tác chính thức do vậy việc trao đổi thông tin, học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên sẽ có nhiều thuận lợi và phía Viện KIT sẽ luôn tôn trọng phía Việt Nam trong quá trình thực hiện. Hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp theo đó, hai bên đã cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan như nội dung, kế hoạch, tiến độ thực hiện..

 

Ý kiến góp ý: