TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam kỷ niệm 50 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

02/03/2010

Ngày 17.12.2009, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo nhiều bộ/ngành, địa phương đã tới dự Lễ kỷ niệm.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Chỉ tính trong 10 năm trở lại đây, Viện đã chủ trì 66 đề tài/dự án cấp nhà nước, 1 chương trình KH&CN thuỷ lợi cấp bộ, 120 đề tài trọng điểm cấp bộ, 200 nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở, xây dựng và rà soát sửa đổi gần 220 tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, 1 bộ sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Viện đã có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng thiết thực phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; phục vụ xây dựng, bảo vệ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện. Với những thành tích đạt được, Viện đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lao động (2005), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2000), Huân chương Độc lập hạng Ba (1994), Huân chương Lao động hạng Nhất (1989), Huân chương Lao động hạng Nhì (1984), Huân chương Lao động hạng Ba (1980), Cờ thi đua của Chính phủ (2003), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007) cùng nhiều giải thưởng KH&CN: 11 giải thưởng Vifotec, 1 giải thưởng châu Á - Thái Bình Dương, 1 giải thưởng Gold prize…

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, Viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện và Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân và tập thể thuộc Viện đã có những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

               

 

Theo Tạp chí HĐKH