TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có hai nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

21/05/2010

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 1955/QĐ-BGĐT ngày 17 tháng 5 năm 2010 bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho 608 nhà giáo trong đó Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có hai cán bộ được bổ nhiệm Phó giáo sư đợt này.

 

 

Đó là TS. Đoàn Thế Lợi - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi và TS. Lê Văn Nghị - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy lực - Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia. Đây là hai nhà khoa học của Viện có quá trình tham gia công tác giảng dạy sau Đại học.

Xin chúc mừng hai nhà khoa học của Viện.

 

Ý kiến góp ý: