TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
21 09/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 27/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
22 07/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước 26/05/2014 Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước
23 784/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có 21/04/2014 Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có
24 794/QĐ-BNN-TCTL Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi" 21/04/2014 Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
25 05/2014/TT-BKHCN Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” 10/04/2014 Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
26 43/2013/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/10/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 2257/QĐ-BNN-KHCN Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030 03/10/2013 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030
28 2212/QĐ-BNN-TCTL Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi 30/09/2013 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi
29 3197/QĐ-BNN-XD Quyết định công bố định mức dự toán công tác phụt xử lý công trình thủy lợi 24/12/2012 Quyết định công bố định mức dự toán công tác phụt xử lý công trình thủy lợi
30 1285/QĐ-BNN-KHCN Quyết định công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi 30/05/2012 Quyết định công bố định mức trong xây dựng công trình thủy lợi
31 543/QĐ-BNN-KHCN Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050 23/03/2011 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050
32 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí 21/02/2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí
33 3430/QĐ-BNN-QLĐĐ Quyết định công bố Định mức dự toán khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê 01/12/2009 Quyết định công bố Định mức dự toán khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê
34 86/2008/QĐ-BNN Quyết định ban hành quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành NN&PTNT 11/08/2008 Quyết định ban hành quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành NN&PTNT
35 55/2008/QĐ-BNN Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 24/04/2008 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
36 149/BNN-XD Công bố định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở Đồng bằng sông Cửu Long 17/01/2008 Công bố định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở Đồng bằng sông Cửu Long
37 120/BNN-XD Công bố định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối 14/01/2008 Công bố định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối