TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Ứng dụng mô hình thủy động lực 3 chiều FVCOM tính toán chế độ thủy động lực và cấu trúc nhiệt cửa sông Nhật Lệ - Quảng Bình

23/08/2021

Mô hình mã nguồn mở thủy động lực 3 chiều lưới tam giác FVCOM được áp dụng để tính toán chế độ thủy động lực cho vùng cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình khí tượng WRF để tính toán số liệu đầu vào cho 2 năm mô phỏng 2009 và 2018. Kết quả mô phỏng được kiểm định với số liệu đo từ thiết bị ADCP. Kết quả tính toán cho thấy có 2 hướng dòng chảy chính là Đông Nam và Tây bắc. Có hiện tượng xoáy theo chiều kim đồng hồ ở gần cửa sông và ngược chiều kim đồng hồ ở phía biển. Có sự thay đổi về nhiệt độ theo không gian với nhiệt độ chênh từ 1.0 đến 2.5 độ C giữa vùng cửa sông và biển.

1. MỞ ĐẦU *

2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU

3. SỐ LIỆU QUAN TRẮC

4. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

5. KẾT QUẢ

6. THẢO LUẬN

7. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Baptista, A. M., Zhang, Y., Chawla, A., Zulauf, M., Seaton, C., Myers Iii, E. P., ... & Turner, P. J. (2005). A cross-scale model for 3D baroclinic circulation in estuary–plume–shelf systems: II. Application to the Columbia River. Continental Shelf Research, 25(7-8), 935-972.

[2] Do Minh, D. U. C., Yasuhara, K., Murakami, S., & Komine, H. Coastal Erosion in the tropical rapid accretion delta –A case study of the Red River Delta, Vietnam.

[3] Guo, X., & Valle-Levinson, A. (2007). Tidal effects on estuarine circulation and outflow plume in the Chesapeake Bay. Continental Shelf Research, 27(1), 20-42.

[4] Nguyen, T. D., Thupaki, P., Anderson, E. J., & Phanikumar, M. S. (2014). Summer circulation and exchange in the Saginaw Bay‐Lake Huron system. Journal of Geophysical Research: Oceans, 119(4), 2713-2734.

[5] Nguyễn Khắc Nghĩa và nnk (2009). Báo cáo tổng hợp dự án điều tra hiện trạng cửa sông Nhật Lệ - Quảng Bình và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện.

[6] Nguyễn Lập Dân, 2008. Nghiên cứu hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng chống bồi lấp cửa sông nhằm khai thông luồng Nhật Lệ, Quảng Bình. Báo cáo đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà nội 2008.

[7] Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Quang Minh, Vũ Đình Cương, 2016. Nghiên cứu sự biến động theo mùa của chế độ thủy động lực khu vực cửa sông ven biển lưu vực sông Mã, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Tập 4, số 2, tháng 2/2016. Tr. 32-39;

[8 Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Yoshimitsu Tajima, Tô Vĩnh Cường, 2014. Numerical modeling of Hydrodynamics and sediment transport processes in Ma rivier estuary, Vietnam, Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam.

[9] Ralston, D. K., Geyer, W. R., & Lerczak, J. A. (2008). Subtidal salinity and velocity in the Hudson River estuary: Observations and modeling. Journal of Physical Oceanography, 38(4), 753-770.

[10] Safaie, A., Litchman, E., & Phanikumar, M. S. (2017). Evaluating the role of groundwater in circulation and thermal structure within a deep inland lake. Advances in Water Resources, 108, 310-327.

[11] Vinh, V. D., & Thanh, T. D. (2014). Characteristics of current variation in the coastal area of Red River Delta - Results of research using the 3D numerical model. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 14(2), 139-148.

[12] Vũ Duy Vĩnh, Katrijn Baetens,Patrick Luyten, Trần Anh Tú, Nguyễn Thị Kim Anh (2012). Ảnh hưởng của gió bề mặt đến phân bố mặn và hoàn lưu vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 13(1), 12-20.

[13] Weisberg, R. H., & Zheng, L. (2006). Circulation of Tampa Bay driven by buoyancy, tides, and winds, as simulated using a finite volume coastal ocean model. Journal of Geophysical Research: Oceans, 111(C1).


Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng mô hình thủy động lực 3 chiều FVCOM tính toán chế độ thủy động lực và cấu trúc nhiệt cửa sông Nhật Lệ - Quảng Bình

Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng, Bùi Thị Ngân, Vũ Thái Long
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI