TextBody

, 01/03/2024

Huy chương 2

Ứng dụng cửa van trụ xoay viên phân cho cống kiểm soát triều Bến Nghé

24/11/2023

Phân tích lựa chọn cửa van trong các công trình kiểm soát triều (KST) là một phần rất quan trọng. Không chỉ để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của dự án mà sự phân tích nghiên cứu loại hình cửa van còn phải quan tâm đến sự tác động của công trình, quá trình vận hành của cửa đến cảnh quan môi trường xung quanh nhất là trong khu vực đô thị.

Là kết cấu hạ tầng có quy mô lớn và nằm trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nên dự án KST Bến Nghé được yêu cầu cao về tính kiến trúc hòa trong tổng thể hạ tầng xung quanh, bố trí kết cấu công trình không chỉ đảm bảo an toàn, đáp ứng mục tiêu, thuận lợi cho quản lý vận hành mà còn thể hiện dấu ấn hiện đại của công trình.

Cửa van trụ xoay viên phân được Viện Thủy Công lựa chọn thiết kế cho công trình với khẩu độ 40m là một loại cửa van cung có thể quay 180^{0} tùy theo yêu cầu nhiệm vụ khi vận hành. Đây là loại cửa van cung đặc biệt đã áp dụng cho đập ngăn triều trên sông Thames (Anh), cửa thông thuyền cho đập Ems (Đức) và lần đầu tiên áp dụng ở Việt nam cửa có tính ưu việt, hài hòa kiến trúc và là điểm nhấn cảnh quan cho khu vực công trình.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỐNG KST BẾN NGHÉ

Nhiệm vụ công trình

Bố trí tổng thể công trình

Các thông số kỹ thuật, tổ hợp tính toán kết cấu cửa van

Phân tích lựa chọn, bố trí kết cấu cửa van

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hồ sơ thiết kế công trình cống KST Bến Nghé

[2] Thiết bị Thủy Công Cấu tạo và ứng dụng – PGS.TS Nguyễn Đăng Cường – Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

[3] Overview storm surge barriers - H.I.S Nogueira, final report Rijkswaterstaat ministerie van infracstructure en milieu -11 January 2018.

[4] Sổ tay kỹ thuật thuy lợi - Phần 2 - Tập 4 Cửa van & Thiết bị đóng mở - Nhà xuất bản Nông nghiệp - 2005.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng cửa van trụ xoay viên phân cho cống kiểm soát triều Bến Nghé

Thái Quốc Hiền, Lê Đình Hưng
Viện Thủy Công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: