TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Ứng dụng công nghệ BIM trong thiết kế công trình thủy lợi

03/06/2021

BIM

- BIM là công nghệ điện toán trong lĩnh vực xây dựng

- BIM là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số (được gọi là mô hình thông tin kỹ thuật số) trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình.

- BIM là một hồ sơ thiết kế trực quan, gồm những tập tin hay dữ liệu kỹ thuật số, chứa các mối liên hệ logic về mặt không gian, kích thước, số lượng, vật liệu của từng cấu kiện, bộ phận trong công trình. Những thông tin này được trao đổi và kết nối trực tuyến với nhau thông qua các phần mềm, để hỗ trợ cho việc quản lý và ra những quyết định liên quan tới công trình.

Hiệu quả

- Tăng khả năng phối hợp thông tin (tăng sự hợp tác giữa các bên có liên quan)

- Trực quan hỗ trợ thiết kế

- Điều chỉnh thiết kế linh loạt, cải thiện tính toán chi phí, giảm chi phí lắp đặt

Sản phẩm

- Mô hình trực quan tổng thể dự án

- Xuất hồ sơ bản vẽ thiết kế các giai đoạn

- Khối lượng và diễn toán khối lượng

- Biện pháp và trình tự thi công

- Phim mô tả tổng thể công trình và tự thi công

LỢI ÍCH KHI ỨNG DỤNG BIM

- Giảm 50% thời gian lập kế hoạch

- Giảm 40% thời gian làm lại công việc thiết kế

- Giảm 30% lỗi thông tin

- Giảm 30% thời gian thực hiện dự án

- Giảm trên 30% nhân sự cơ hữu nhưng cho phép huy động bên ngoài

- Giảm chi phí xây dựng

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG BIM TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Cống Ninh Quới - Bạc Liêu

Cống Kênh số 9 - Bạc Liêu

Ý kiến góp ý: