TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

MỤC LỤC

 

 

 

Lời nói đầu

3

 

 

 

 

 

 

Mở đầu

 

 

·

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

GS.TS. Đào Xuân Học

4

·

Hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2001-2009, định hướng trong 5 năm gần đây

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, TS. Lê Thị Kim Cúc

6

·

Công tác thủy lợi trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Tam nông

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

15

 

 

 

 

 

Phần I

Tài nguyên nước, tưới tiêu, môi trường
và kinh tế chính sách thủy lợi

 

19

·

50 Năm xây dựng và phát triển khoa học công nghệ thủy nông trong sự nghiệp nông nghiệp và nông thôn

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

20

·

Phương pháp điều chỉnh kết quả tính toán chế độ tưới cho vườn cây ăn quả trong vùng dự án chưa có tài liệu thí nghiệm

PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng

30

·

Cơ sở lý luận của quản lý đê điều theo hướng xã hội hóa

PGS.TS. Hà Lương Thuần

39

·

Sử dụng vật liệu NANO để sản xuất thiết bị lọc nước sinh hoạt nhiễm ASEN

PGS.TS. Hà Lương Thuần, KS. Đỗ Thị Thu Huyền

46

·

Kết quả đánh giá hiện trạng khai thác và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông phục vụ cấp nước tưới

TS. Lê Thị Kim Cúc, ThS. Phạm Thị Hoài

55

·

Đánh giá chính sách thủy lợi phí áp dụng cho Đồng bằng sông Hồng trong năm thập kỷ qua

ThS. Dương Thị Kim Thư

63

·

Giải pháp thuỷ lợi nội đồng phục vụ mô hình thâm canh lúa chất lượng cao và rau màu ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh, PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

75

·

Mô hình trợ giúp vận hành liên hệ thống thuỷ nông Hồ Núi Cốc - Sông Cầu

TS. Đặng Thế Phong, KS. Nguyễn Xuân Thịnh, KS. Dương Đình Quang

82

 

·

Cải thiện quản lý kênh thông qua cách tiếp cận quản lý tưới có sự tham gia (PIM)...

TS. Đặng Thế Phong, TS. Lê Ngọc Xuân

91

·

Cân bằng nước có xét đến đảm bảo dòng chảy môi trường sinh thái và vận hành các hồ chứa trên hệ thống sông Hương

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung, NCS. Lê Xuân Quang...

101

·

Nghiên cứu lựa chọn một số công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện vùng nông thôn

TS. Vũ Thị Thanh Hương

109

·

Ứng dụng kỹ thuật thu trữ nước trong phòng chống hạn hán và sa mạc hóa vùng đất cát ven biển Nam Trung Bộ

TS. Lê Trung Tuân

117

·

Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thải đến chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải - Kết quả quan trắc năm 2009

TS. Vũ Thị Thanh Hương

129

·

Nghiên cứu khả năng lược bỏ chất hữu cơ và thực vật của sò huyết trong nước

PGS.TS. Lương Văn Thanh, Dương Công Chinh

140

 

·

Đánh giá ảnh hưởng của chất diệt cỏ/dioxin tới môi trường hồ chứa Trị An hiện nay

PGS.TS. Lương Văn Thanh, ThS. Lương Văn Khanh

146

·

“Làng - Hồ sinh thái” - Một mô hình phát triển bền vững khu dân cư vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Lê Sâm, ThS.Nguyễn Văn Lân...

154

·

Thực trạng tài nguyên đất - nước và nguy cơ sa mạc hóa, tai biến thiên nhiên trên vùng đất cát ven biển Bình Thuận

GS.TS. Lê Sâm, ThS. Nguyễn Đình Vượng

164

·

Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai và giải pháp ứng phó cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, TS. Lê Thị Kim Cúc

174

·

Lý thuyết lan truyền các nguồn nước trong hệ thống và ứng dụng trong các hệ thống thủy lợi vùng bán đảo Cà Mau

PGS.TS. Tăng Đức Thắng, GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên...

186

·

Nghiên cứu hồ chứa theo quan điểm sinh thái, cách tiếp cận bền vững trong xây dựng các công trình chứa nước ở Việt Nam

GS.TS. Lê Sâm, ThS. Nguyễn Văn Lân, ThS. Nguyễn Đình Vượng

201

·

Tác động của biến đổi khí hậu lên nguồn nước và ảnh hưởng của nó tới sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

TS. Nguyễn Duy Khang, TS.Akihiko KOTERA, TS.Masayuki YOKOZAWA

210

·

Tính toán tiêu nước thành phố Hồ Chí Minh có kể đến biến đổi khí hậu

ThS. Phạm Thế Vinh, NCS. Nguyễn Phú Quỳnh,
TS. Đỗ Tiến Lanh, GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

220

·

Nguyên nhân chính gây tổn thất nước trên kênh tưới và đề xuất hệ số sử dụng kênh mương cho các hệ thống kênh tưới Duyên hải miền Trung

ThS. Nguyễn Văn Lân, KS. Huỳnh Ngọc Tuyên

231

·

Đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng, ngành kinh tế khác nhau trong hệ thống thủy lợi hồ Dầu Tiếng

PGS.TS. Võ Khắc Trí

244

·

Nghiên cứu sơ bộ về lan truyền nước chua đầu mùa mưa vùng Đồng Tháp Mười

NCS.ThS. Tô Quang Toản, PGS.TS. Tăng Đức Thắng
 ThS. Phạm Đức Nghĩa

261

·

Một số vấn đề kỹ thuật khi thiết kế các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển

PGS.TS. Tăng Đức Thắng, GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên
NCS. Nguyễn Đình Vượng, KS. Nguyễn Đức Phong

271

·

Giải pháp công nghệ, cảnh báo, giám sát ngập và ô nhiễm cho thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Võ Khắc Trí, GS.TS. Lê Sâm 

283

·

Hiện trạng tổ chức quản lý và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thủy lợi

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

297

·

Kết quả ứng dụng công cụ Duflow để giải bài toán tiêu nước cho trạm bơm tiêu Phấn Động

ThS. Đặng Ngọc Hạnh

309

·

Nâng cao dịch vụ quản lý thủy nông: Các phương pháp nghiên cứu chuẩn đoán hệ thống

ThS. Trần Văn Đạt

318

·

Xây dựng bản đồ xói mòn đất bằng phương trình mất đất phổ dụng và GIS/ARVIEW

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

329

·

Tính giá thành nước tiêu, tưới ở hệ thống 6 trạm bơm Bắc Nam Hà với một số vấn đề chính sách trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình

ThS. Đặng Ngọc Hạnh, CN. Trần Thị Quế

336

·

Đấu thầu, đặt hàng: Phương thức quản lý mới trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ở dự án Bắc Vàm Nao tỉnh An Giang

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

346

·

Một số đánh giá hiệu quả công tác phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở Thái Bình và những bài học kinh nghiệm thực tế khi triển khai chính sách này những năm tới đây

ThS. Đặng Ngọc Hạnh, ThS. Đỗ Như Hồng

354

·

Phương pháp khoán chi phí tiền lương trong các doanh nghiệp thủy nông

KS. Giang Như Chăm

363

·

Quản lý và phát triển nguồn nước vùng ven biển trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu

TS. Lê Thị Kim Cúc, ThS. Trần Văn Đạt
ThS. Phạm Quốc Hưng, TS. Nguyễn Thanh Hùng

373

·

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý vào việc giám sát tình hình và dự báo xu hướng lây lan dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng gia súc

TSKH. Nguyễn Đăng Vỹ

386

·

Phần mềm văn phòng điện tử Q-EoFFiCE, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

ThS. Phạm Văn Quý

397

·

Công nghệ SCADA- Giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành tưới tiêu ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Quốc Hiệp, KS. Nguyễn Đăng Hà

401

·

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cho quản lý tổng hợp lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị

TS. Nguyễn Tùng Phong, ThS. Tô Việt Thắng
ThS. Nguyễn Lam Sơn, TS. Huỳnh Thị Lan Hương

411

·

MASSCOTE - Một phương pháp mới xây dựng kế hoạch hiện đại hóa quản lý thủy lợi

TS. Nguyễn Tùng Phong, ThS. Vũ Hải Nam
KS. Dương Đình Quang, KS. Lê Thị Hồng Nhung

418

·

Hệ thống xử lý nước thải phân tán Dewats

TS. Nguyễn Tùng Phong, ThS. Vũ Hải Nam
ThS. Tô Việt Thắng, KS. Đặng Thị Kim Anh

427

·

Phân tích về các biện pháp canh tác lúa tối ưu trên hệ thống thuỷ nông tưới lúa ở Việt Nam

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng, Lê Văn Chính

435

·

Phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở Việt Nam

TS. Trần Chí Trung

448

·

Công nghệ tưới nhỏ giọt và chế độ tưới hợp lý cho cây bưởi

TS. Trần Chí Trung

456

 

Phần II

 Thủy điện, năng lượng tái tạo, bơm và thiết bị thủy lợi

 

465

·

Một số vấn đề cần nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Minh Việt

466

·

Nghiên cứu ảnh hưởng của đoạn sông cong đến khả năng tháo qua tràn bậc 2 công trình thủy điện sông Côn 2

ThS. Lê Thị Hồng Liên

471

·

Nghiên cứu xác định đường kính vào của trục dòng tia trên bánh xe công tác tua bin tia nghiêng

ThS. Phùng Hồng Tuấn

477

·

Nghiên cứu sự phát sinh nhiễu trong quá trình điều chỉnh công suất bù của thiết bị điều tốc tải giả trong các trạm thủy điện nhỏ bằng phương pháp mô phỏng

ThS. Ngô Thị Thanh Nga

485

·

Mật độ dãy cánh L/T, một thông số kết cấu quan trọng trong thiết kế cánh bơm hướng trục

TS. Phạm Văn Thu

491

·

Một số kết quả nghiên cứu mới về bơm cột nước thấp

 TS. Phạm Văn Thu

500

·

Gam hóa các loại bơm ứng dụng trong tưới tiêu nông nghiệp cho vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Khu Bốn cũ

TS. Phạm Văn Thu

507

·

Thực trạng ăn mòn và phá hủy các công trình bê tông cốt thép bảo vệ bờ biển nước ta

Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Trường

512

·

Một số sơ đồ thủy lực đóng mở các cửa van của công trình thủy lợi thủy điện

 TS. Vũ Chí Cường

527