TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2
02/06/2021

Đồng chí Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 01/6/2021, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra buổi họp của Đảng ủy Viện.

12/05/2021

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cơ sở đề tài cấp Quốc gia thuộc Chương trình KC08.21/16-20

Vừa qua, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cơ sở đề tài cấp Quốc gia thuộc Chương trình KC08.21/16-20.

29/04/2021

Lễ trao chứng chỉ khoá đào tạo mô hình hỗ trợ ra quyết định và tăng trưởng cây trồng DSSAT

Ngày 29/4/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phòng tránh thiên tai Châu Á (ADPC) tổ chức lễ trao chứng chỉ khoá đào tạo mô hình hỗ trợ ra quyết định và tăng trưởng cây trồng DSSAT.

26/04/2021

Khai giảng khoá đào tạo mô hình hỗ trợ ra quyết định và tăng trưởng cây trồng DSSAT

Ngày 26/4/2021, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phòng tránh thiên tai Châu Á (ADPC) tổ chức khai giảng khóa đào tạo trực tuyến mô hình hỗ trợ ra quyết định và tăng trưởng cây trồng DSSAT.