TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Tiếp đoàn công tác Viện Quản lý Thiên tai Quốc gia - Hàn Quốc

15/12/2016

Sáng ngày 15/12/2016, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Viện Quản lý Thiên tai Quốc gia (NDMI) - Hàn Quốc.

Cùng tiếp Đoàn công tác của NDMI còn có đại diện Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển và Ban Kế hoạch Tổng hợp.

Dự án Tăng cương khả năng giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Việt Nam do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất, phối hợp cùng với NDMI thực hiện và dự án do NDMI tài trợ.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là xây dựng được hệ thống cảnh báo lũ quét cho một số lưu vực sông cụ thể thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc như thiết lập được trung tâm thu nhận dữ liệu - tính toán phân tích dữ liệu; xây dựng được hệ thống đo mưa, mực nước tự động; xây dựng được hệ thống cảnh báo tự động; thiết lập được hệ thống cảnh báo lũ quét cho một số lưu vực sông nguy cơ cao; đào tạo và chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc vận chuyển thiết bị từ Hàn Quốc sang Việt Nam, lắp đặt thiết bị tại Lào Cai, thuế, nhân lực, vật lực, đầu mối liên hệ... trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thảo luận về các kế hoạch trong thời gian tới.

Ý kiến góp ý: