TextBody

, 19/05/2022

Huy chương 2

Thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khai thác

10/05/2022

Nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang là vấn đề bức xúc được Nhà nước quan tâm đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong mùa hạn – mặn. Hiện nay tỷ lệ hộ dân nông thôn trong vùng được cấp nước hợp vệ sinh là 86,56% (cao hơn năm 2012 đạt 75,85% và năm 2015 đạt 85%). Một bộ phận 13,44% người dân nông thôn thiếu nước, chủ yếu là những hộ dân sống rải rác theo cụm nhỏ. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra giải pháp khai thác nguồn nước mặt khoa học, hợp lý trong mùa hạn – mặn để cấp nước sinh hoạt cho những cụm dân cư sống phân tán trên cơ sở xem xét tổng quan từ điều kiện tự nhiên, thực trạng nguồn nước, môi trường nước, tập quán,… để có khả năng ứng dụng cao.

1. MỞ ĐẦU

2. TÀI NGUYÊN NƯỚC VÙNG ĐBSCL

3. THỰC TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ TÌNHTRẠNG THIẾU NƯỚC SỬ DỤNG

4. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN TỚI CẤP NƯỚC SINH HOẠT

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SHNT

6. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đoàn Thu Hà, 2013, “Đánh giá hiện trạng cấp nước nông thôn vùng ĐBSCL và đề xuất giảipháp phát triển”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường số 43.

[2] Sở NN và PTNT tỉnh Trà Vinh, 2019, Báo cáo số 840/BC-SNN-TTN, “Công tác phòng,chống, khắc phục hậu quả và hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch nông thôn khi xảy ra thiên tai”.

[3] Sở NN và PTNT tỉnh Tiền Giang, 2018, Kế hoạch số 3654/KH-SNN&PTNT, “Phòng, chốnghạn mặn bảo vệ sản xuất và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2019 trên địabàn tỉnh Tiền Giang”.

[4] Internet:http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/Tin-tuc-Su-kien/Tin-tuc-su-kien-tong-hop/catid/12/item/3585/ca-mau--22-000-ho-dan-nong-thon-chua-chu-dong-duoc-nguon-nuoc-sinh-hoat.

[5] Internet. http://vwsa.org.vn/vn/article/1186/cap-nuoc-sach-vung-dbscl-duoi-tac-dong-cuabien-doi-khi-hau-nhung-thach-thuc-va-giai-phap.html.

[6] Tăng Đức Thắng, 2019, “Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam với nhiệm vụ khoa học côngnghệ phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL”. Tạp chí Hội thảo 60 năm 1959-2019 xây dựng và phát triển Viện khoa học thủy lợi Việt Nam.

[7] Nguyễn Thanh Hải, 2019, “Kết quả nghiên cứu cống tự động ngăn mặn, xả lũ và trữ ngọtven biển ĐBSCL và những thách thức”, Tạp chí Hội thảo 60 năm 1959-2019 xây dựng vàphát triển Viện khoa học thủy lợi Việt Nam.

[8] Internet. https://baotainguyenmoitruong.vn/han-man-khoc-liet-uy-hiep-dong-bang-songcuu-long-300184.html.

[9] https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/7039/xam-nhap-man-tai-dong-bang-song-cuu-long---nhung-giai-phap-ung-pho-hieu-qua-trong-dieu-kien-bien-doi-khi-hau.aspx.

[10] Viện Khí tượng Thủy văn và BĐKH, 2010 “Tác động của BĐKH lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng với ĐBSCL”.

[11] Đoàn Văn Cánh, “Tài nguyên NDĐ vùng ĐBSCL, sự biến động và giải pháp khai thác sửdụng bền vững trong điều kiện BĐKH và NBD” trình bày tại diễn đàn ĐBSCL năm 2019ngày 18/6/2019.

[12] Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ, 2002, “Mưa ở ĐBSCL”.

[13] Đặng Hòa Vĩnh, 2012, “Đánh giá khả năng khai thác nguồn nước mặt phục vụ cấp nước sinhhoạt và đề xuất giải pháp cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt thành phố Trà Vinh”.

[14] Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, 2019, “Giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụsản xuất nông nghiệp hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít”.

[15] Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Cà Mau, Báo cáo số 133/BC-LHH ngày 18/10/2013 giámđịnh xã hội “Tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch vàvệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau” giai đoạn 2006-2012.

[16] Phạm Văn Tùng và cs, 2020, Nghiên cứu các giải pháp khai thác nguồn nước và mô hình trữnước để xử lý khi xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng NTB và ĐBSCL, Đề tài KHCN xây dựng NTM.

[17] Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, Báo cáo số 317/BC-SNN ngày 30/9/2019 về tình hình cấp nước SHNT vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước.

[18] Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, kế hoạch số 20/KH-SNN&PTNT ngày 09/3/2018 về xây dựng công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất năm 2018.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khai thác

Phạm Văn Tùng, Hà Thị Xuyến
Viện Kỹ thuật Biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI