TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

06/11/2009

Ngày 09/9/2009, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng đã có buổi đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện…

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Cục Quản lý xây dựng công trình…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về vấn đề cơ chế phân cấp quản lý giữa Bộ với Viện, giữa Viện với các đơn vị trực thuộc. Ban Giám đốc Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện đã có những kiến nghị với Thứ trưởng như: về cơ sở làm việc, về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, về việc cần có đơn giá, định mức thủy lợi, về các vấn đề quản lý đề tài, dự án, những vướng mắc trong việc thanh quyết toán cũng như những vướng mắc trong việc sử dụng công nghệ mới của các đề tài, dự án…

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã có ý kiến chỉ đạo: … Rà soát, quy  hoạch tổng thể, lập dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của Viện; xây dựng bộ định mức cho thủy lợi, trình Bộ phê duyệt; cán bộ làm quản lý vẫn có thể làm nghiên cứu khoa học; các vấn đề về lương biên chế cho khối chức năng, các vướng mắc về các đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Nhà nước… Thứ trưởng cũng đã nhấn mạnh: “Hướng đi thành lập Viện Hàn lâm là đúng đắn, mang tính hệ thống và chiến lược cao, phát huy tính năng động của các Viện”.

Bạch Quỳnh