TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đến thăm và làm việc tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Động lực học sông biển

13/05/2010

Ngày 08 tháng 5 năm 2010, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Lê Đình Tiến đã có buổi làm việc với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông Biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo các vụ KHCN các ngành tự nhiên và xã hội, Vụ Tài chính. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có Lãnh đạo Viện, Ban KHTH, Lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt và Ban cố vấn khoa học của.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo PTNTĐQGVĐLHSB đã báo cáo Thứ trưởng một số nét chính về công nghệ, thành tựu nghiên cứu điển hình và những tồn tại trong thời gian qua của Phòng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và trong năm 2009. Một số kết quả tiêu biểu và hình ảnh hoạt động công nghệ nổi bật đã được gửi tới Thứ trưởng và các đại biểu tham dự như: các công nghệ nghiên cứu khảo sát hiện trường, công nghệ nghiên cứu nghiên cứu thí nghiệm bằng mô hình vật lý; các công nghệ phần nềm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng biểu dương hoạt động, đóng góp của Phòng đối với nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước như: Đào tạo, phòng chống thiên tai... Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Phòng cần hoàn thành sớm công tác xây dựng phòng. Tập hợp các nhà khoa học, tập trung giải quyết các vấn đề về khoa học công nghệ mang tính hệ thống cho tất cả các lưu vực sông và trên cơ sở đó đề xuất lộ trình giải quyết...

Bạch  Quỳnh