TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

11/03/2015
04/2015/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số, ký hiệu văn bản: 04/2015/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 11/03/2015
Hiệu lực thi hành: 01/05/2015
Trích yếu:

Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản đính kèm

04/2015/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: