TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

30/05/2014
11/2014/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số, ký hiệu văn bản: 11/2014/TT-BKHCN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực thi hành: 01/08/2014
Trích yếu:

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản đính kèm 11/2014/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: