TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

30/05/2014
10/2014/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số, ký hiệu văn bản:

10/2014/TT-BKHCN

Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 30/05/2014
Hiệu lực thi hành: 01/08/2014
Trích yếu:

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản đính kèm 10/2014/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: