TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

27/05/2014
09/2014/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Số, ký hiệu văn bản: 09/2014/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 27/05/2014
Hiệu lực thi hành: 15/07/2014
Trích yếu:

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Văn bản đính kèm 09/2014/TT-BKHCN