TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

10/09/2014
32/2014/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản: 32/2014/TT-BNNPTNT
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 10/09/2014
Hiệu lực thi hành: 29/10/2014
Trích yếu:

Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn bản đính kèm TT 32.signed.pdf

Ý kiến góp ý: