TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

25/08/2014
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số, ký hiệu văn bản: 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính - Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 25/08/2014
Hiệu lực thi hành: 08/10/2014
Trích yếu:

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Văn bản đính kèm TT121_2014_TTLT-BTC-BKHCN.pdf

Ý kiến góp ý: