TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/10/2013
43/2013/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản: 43/2013/TT-BNNPTNT
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 22/10/2013
Hiệu lực thi hành: 06/12/2013
Trích yếu:

Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ  của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản đính kèm TT43.doc