TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

10/04/2014
05/2014/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

Số, ký hiệu văn bản: 05/2014/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 10/04/2014
Hiệu lực thi hành: 26/05/2014
Trích yếu:

Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”

Văn bản đính kèm 05/2014/TT-BKHCN