TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Thống nhất kế hoạch hành động phát triển PIM ở Ninh Thuận

06/11/2009

Ngày 02/7/2009, tại Thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc Hội thảo: “Thống nhất kế hoạch hành động phát triển PIM ở Ninh Thuận” do Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức.

Tham dự Hội thảo có Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Ông Trần Kim Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Ông Lê Mạnh Hùng, Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đại biểu đại diện cho các Sở, Ban, ngành… của tỉnh Ninh Thuận.

Đây là Hội thảo trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường thể chế Trung tâm Tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở hai tỉnh Ninh Thuận và Sơn La (Dự án CPIM-AFD) do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ, Trung tâm Tư vấn PIM - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện, với tổng kinh phí gần 851 nghìn euro.

Hội thảo lần này nhằm mục đích cùng với các cấp chính quyền, các ngành, các địa phương liên quan thông suốt về chủ trương, chia sẻ thông tin, thống nhất kế hoạch hành động trên cơ sở cam kết các bên để thực hiện nội dung, yêu cầu của Dự án. Thông qua Hội thảo này, các đại biểu tại địa phương đã có nhận thức rõ ràng hơn với quản lý công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân, trách nhiệm của các bên cũng như các hoạt động của dự án CPIM - AFD sẽ được triển khai tại Tỉnh. Hội thảo cũng cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm để tư vấn Dự án, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, các bên liên quan có những định hướng rõ ràng trong hoạt động phát triển PIM.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lê Mạnh Hùng cho biết: “…Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sẽ chỉ đạo sát sao Trung tâm tư vấn PIM triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án…”

Tỉnh Thanh