TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện

11/04/2023

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đinh Văn Đạo về đề tài: “Nghiên cứu tác động của phân bổ chi phí quản lý vận hành đến hiệu quả quản lý các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ”.

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 9 58 02 12

Thời gian:  08 giờ 30, thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

                171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Ý kiến góp ý: