TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 26 năm 2015


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI
SỐ 26
(04/2015)

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tóm tắt

I

Khoa học công nghệ

 

 

1

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết đề xuất khung quản lý hạn hán cấp lưu vực sông ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong

ThS. Phạm Việt Hùng

TS. Hà Hải Dương

ThS. Vũ Hải Nam

 

2

Phân tích biến động lòng dẫn sông Chu qua tài liệu đo đạc và ảnh viễn thám

Nguyễn Thị Thu Huyền

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng

Vũ Đình Cương

Phạm Quang Sơn

 

3

Một số kết quả tính toán kết cấu lớp gia cố mái đê biển sử dụng vật liệu hỗn hợp Asphalt chèn trong đá hộc tại đê biển Cồn Tròn - Hải Thinh - Hải Hậu - Nam Định

TS. Nguyễn Thanh Bằng

ThS. Nguyễn Mạnh Trường

KS. Vũ Xuân Thủy

 

 

4

Cấu trúc đồng ruộng và hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ phương thức sản xuất tiên tiến cho vùng Bắc trung bộ

PGS.TS. Trần Chí Trung

KS. Phạm Văn Hiệp

 

5

Mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn quản lý công trình cấp nước nông thôn tỉnh Trà Vinh và một số kiến nghị về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả vận hàn công trình sau đầu tư

TS. Đặng Ngọc Hạnh

 

6

Đề xuất giải pháp thích ứng cho cộng đồng dân cư vùng ven biển Bắc Bộ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

ThS. Phạm Thị Hoài

ThS. Vũ Chí Linh

KS. Võ Tuấn Anh

 

7

Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo tuabin hướng trục, trục đứng áp dụng cho thủy điện cột nước thấp Việt Nam

TS. Phạm Phúc Yên

Nguyễn Tiến Dũng & nnc

 

8

Công tác kiểm soát nhiệt độ và bảo ôn bề mặt trong thi công đập bê tông đầm lăn

TS. Đồng Kim Hạnh

 

PHIẾU ĐẶT MUA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI