TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Tác giả: TS. Trần Văn Thái (Chủ biên), ThS. Nguyễn Đình Trường


MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

3

 

Lời nói đầu

5

 

Mục lục

9

 

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẬP TRỤ ĐỠ

11

1.1

Nguyên lý công nghệ đập trụ đỡ

11

1.2

Giới thiệu về đập trụ đỡ tiêu biểu, công trình ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long - Thừa Thiên Huế

12

1.3

Công nghệ đập trụ đỡ trên thế giới

22

1.4

Những vấn đề còn tồn tại cần được hoàn thiện trong công nghệ đập trụ đỡ

24

 

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI

27

2.1

Khái quát về tiêu chuẩn thiết kế móng cọc trên thế giới và ở Việt Nam

27

2.2

Các quan điểm thiết kế móng cọc

30

2.3

Các phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc

32

 

Chương 3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MÓNG CỌC XIÊN CHÉO LỚN

47

3.1

Lý thuyết về đường cong p~y

48

3.2

Các phương trình đường cong p~y

48

3.3

Ảnh hưởng của độ xiên đến khả năng chịu tải của cọc

54

3.4

Nghiên cứu áp dụng móng cọc xiên chéo lớn vào công trình ngăn sông có chênh cột nước lớn

71

3.5

Kết luận Chương 3

84

 

Chương 4. THIẾT KẾ MÓNG CỌC XIÊN CHÉO LỚN CHO CÔNG TRÌNH CỐNG CÁI LỚN (TỈNH KIÊN GIANG) THEO CÔNG NGHỆ ĐẬP TRỤ ĐỠ

85

4.1

Giới thiệu chung về công trình Cái Lớn

85

4.2

Giải pháp kết cấu

87

4.3

Biện pháp chống ăn mòn

99

4.4

Tính toán thiết kế móng cọc xiên chéo

100

4.5

Kiểm tra ổn định tổng thể công trình

109

 

Chương 5. THIẾT KẾ MÓNG CỌC XIÊN CHÉO LỚN CHO CÔNG TRÌNH CỐNG BÔNG BÓT - TRÀ VINH

121

5.1

Nhiệm vụ công trình cống Bông Bót

121

5.2

Các phần mềm sử dụng để thiết kế

121

5.3

Các yêu cầu nghiên cứu và tính toán

122

5.4

Tải trọng tác động và các hệ số tính toán

122

5.5

Tính toán móng trụ

125

5.6

Kiểm tra lún khối móng quy ước

144

5.7

Kiểm toán chuyển vị của kết cấu móng bằng phần mềm

152

5.8

Kiểm toán cốt thép cọc

154

 

Chương 6. ÁP DỤNG THIẾT KẾ MÓNG CỌC XIÊN CHÉO LỚN CHO MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐẬP TRỤ ĐỠ Ở VIỆT NAM

157

6.1

Cống Cái Cùng

157

6.2

Cống Nhà Mát - Bạc Liêu

158

6.3

Cống Bào Chấu

158

6.4

Cống Cầu Xe

160

 

Tài liệu tham khảo

166