TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi

11/04/2014
412/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi
Số, ký hiệu văn bản: 412/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Q. Giám đốc Viện Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành: 11/04/2014
Hiệu lực thi hành: 11/04/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi
Văn bản đính kèm QD 412-VKHTLVN nang cao hieu qua Cong trinh.pdf

 

Ý kiến góp ý: