TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"

21/04/2014
794/QĐ-BNN-TCTL
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
Số, ký hiệu văn bản: 794/QĐ-BNN-TCTL
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/04/2014
Hiệu lực thi hành: 21/04/2014
Trích yếu: Quyết định phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
Văn bản đính kèm QD794_Phe duyet De an Tai co cau nganh thuy loi.doc