TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030

03/10/2013
2257/QĐ-BNN-KHCN
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030
Số, ký hiệu văn bản: 2257/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực thi hành: 03/10/2013
Trích yếu:

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến 2030

Văn bản đính kèm Chienluocpt Vien.pdf