TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

18/06/2014
1350/QĐ-BNN-KH
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản: 1350/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực thi hành: 18/06/2014
Trích yếu:

Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn bản đính kèm 1350-QD_BNN_KH.pdf

Ý kiến góp ý: