TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao

13/06/2013
664/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao
Số, ký hiệu văn bản: 664/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám đốc Viện Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/06/2013
Hiệu lực thi hành: 13/06/2013
Trích yếu:

Quyết định ban hành quy định về Chính sách khuyến khích phát triển Khoa học, công nghệ và Nhân lực có trình độ cao

Văn bản đính kèm 664QD.pdf

Ý kiến góp ý: