TextBody

, 20/05/2024

Huy chương 2

Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

30/10/2013
1244/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 1244/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám đốc Viện Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 30/10/2013
Hiệu lực thi hành: 30/10/2013
Trích yếu:

Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Văn bản đính kèm Quy che nang bac luong truoc thoi han.pdf

Ý kiến góp ý: