TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi

19/05/2015
1788/QĐ-BNN-TCTL
Tên văn bản: Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi
Số, ký hiệu văn bản: 1788/QĐ-BNN-TCTL
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 19/05/2015
Hiệu lực thi hành: 19/05/2015
Trích yếu:

Quyết định ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi

Văn bản đính kèm 1788QD_BNN-TCTL.pdf

Ý kiến góp ý: