TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có

21/04/2014
784/QĐ-BNN-TCTL
Tên văn bản: Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có
Số, ký hiệu văn bản: 784/QĐ-BNN-TCTL
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/04/2014
Hiệu lực thi hành: 21/04/2014
Trích yếu: Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có
Văn bản đính kèm De an 784.pdf