TextBody

, 18/08/2022

Huy chương 2

Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông"

15/04/2015
1266/QĐ-BNN-TCCB
Tên văn bản: Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông"
Số, ký hiệu văn bản: 1266/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 15/04/2015
Hiệu lực thi hành: 15/04/2015
Trích yếu:

Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp vì nhà nông"

Văn bản đính kèm 1266QD-BNN-TCCB.pdf

Ý kiến góp ý: