TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

12/05/2014
40/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Số, ký hiệu văn bản: 40/2014/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2014
Hiệu lực thi hành: 01/07/2014
Trích yếu: Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm 40_2014_ND_CP.pdf