TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa

06/11/2009

Ngày 23/5/2009, tại Thanh Hóa, Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với chủ tịch UBND Tỉnh Mai Văn Ninh. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý XDCT, Vụ Kế hoạch, vụ Tài chính, Cục đê điều & PCLB, sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, đại diện các Ban chức năng và Lãnh đạo một số đơn vị thành viên của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về hiện trạng thuỷ lợi, đê điều và khả năng áp dụng một số công nghệ mới của Viện như: công nghệ đập trụ đỡ, công nghệ tưới tiết kiệm nước, bơm va - bơm thuỷ luân, công nghệ phòng trừ mối hại đê đập, công nghệ SCADA quản lý điều hành công trình kiểm soát ngập lũ…

Chủ tịch UBND Tỉnh đề nghị các Cục, vụ chức năng của Bộ và Viện  triển khai ứng dụng công nghệ mới trong một số dự án: cụ thể như đập sông Lèn, mở rộng phạm vi trồng cây chắn sóng bằng công nghệ mới cho một số đoạn đê xung yếu, giải quyết vấn đề tiêu thoát cho một số vùng của huyện Nông Cống, Hà Trung. Sau buổi làm việc tại UBND Tỉnh, đoàn công tác cùng với Chi cục Đê điều tỉnh Thanh hoá đi kiểm tra khu vực thí điểm trồng rừng ngập mặn tại huyện Hậu Lộc do Viện triển khai thực hiện.

Rolinh

 

Ý kiến góp ý: