TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Q. Giám đốc Lê Mạnh Hùng làm việc với UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế

06/11/2009

Ngày 05/6/2009, tại Hà Tĩnh, Q. Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với đồng chí Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Khoa học công nghệ các ngành kỹ  thuật - Bộ Khoa học công nghệ, Vụ Khoa học công nghệ &  Môi trường - Bộ Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh và Lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về khả năng ứng dụng các công nghệ do Viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh như: Công nghệ đập trụ đỡ ngăn mặn, giữ ngọt, chỉnh trị các cửa sông chính như Ngàn Trươi, Ngàn Phố, Ngàn Sâu; Công nghệ tưới tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới trên vùng đất cát; Công nghệ Jet - grouting trong sửa chữa nâng cấp đập hồ chứa và một số vấn đề khoa học công nghệ liên quan đến đối phó với biến đổi khí hậu.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 08 tháng 6 năm 2009, tại Thừa Thiên - Huế, Q. Giám đốc Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các đại biểu đã đánh giá về các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện, trao đổi những vấn đề  thủy lợi trọng yếu cần tiếp tục giải quyết trên địa bàn tỉnh như: Nghiên cứu giải quyết ổn định luồng lạch, chống bồi xói cửa Tư Hiền; Triển khai mở rộng các công nghệ mới như xây dựng công trình bằng kết cấu đập trụ đỡ, khai thác tổng hợp và bảo vệ môi trường tài nguyên nước lưu vực sông Hương; Điều hành hồ chứa, điều tiết lũ bằng công nghệ SCADA.

Cùng ngày, đoàn đã đi thăm công trình Ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long do Viện tư vấn thiết kế và công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương - Thuận An, Thừa Thiên Huế do Viện thi công.

 

Ý kiến góp ý: