TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Phê duyệt Dự án liên kết đào tạo thạc sĩ giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Đại học Cologne

23/03/2010

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long đã ký văn bản số 3848/BGDĐT-ĐTVNN về việc phê duyệt Dự án liên kết đào tạo Thạc sĩ "Quản lý công ngệ và Tài nguyên nhiệt đới và cận nhiệt đới" (TERMA) chuyên ngành: "Quản lý tài nguyên nước giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne - CHLB Đức (CUAS). Dự án được thực hiện thí điểm trong hai khóa đào tạo.

Theo văn bản phê duyệt: Đại học Cologne có trách nhiệm triển khai chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài nguyên nước cho mỗi khóa học trong thời gian 2 năm với 4 kỳ học tương đương 120 tín chỉ Châu Âu nêu trong Dự án; cung cấp đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho người học; cử giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ của CUAS sang Việt Nam giảng dạy theo Dự án; hỗ trợ các trang thiết bị cho VAWR để đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn Châu Âu; cấp bằng thạc sĩ cho học viên hoàn thành khóa học.

VAWR có trách nhiệm tổ chức và quản lý học viên trong quá trình học  tập; tổ chức cho học viên thực hành, thực tập tại các phòng thí nghiệm, phòng thực hành của Viện; phối hợp với CUAS cử các nhà khoa học có chuyên môn và tiếng Anh phù hợp tham gia giảng dạy cho Dự án

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm hỗ trợ giảng viên phối hợp với VAWR quản lý Dự án nếu Dự án yêu cầu.

Ngôn ngữ giảng dạy trong khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối tượng đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu: có Bằng Cử nhân các ngành khoa học ứng dụng, tự nhiên, môi trường, có trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu 550 điểm TOEFL.

Thông tin Dự án được đăng tải tại Website: http://www.termavn-master.info

Ý kiến góp ý: