TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven bờ và khả năng xuất hiện bùn loãng tại luồng tàu biển Việt Nam

16/11/2021

Hiện tượng bùn loãng là hiện tượng khá phổ biến tại một số luồng hàng hải với một số đặc điểm nhất định về hình thái ven bờ. Theo kinh nghiệm, điều kiện tự nhiên để luồng tàu có khả năng xuất hiện bùn loãng gồm các luồng tàu nằm trong vùng biển đáy bùn, bùn cát mịn, yếu tố động lực chủ yếu là triều mạnh, dòng chảy sông lớn mang phù sa bùn cát mịn và thường có mật độ giao thông thủy cao. Dựa trên phân tích, phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven biển tại các khu vực cửa sông ven biển của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm, số liệu kiểm chứng thực tế trong quá trình khảo sát theo dõi diễn biến độ sâu các tuyến luồng hàng hải, bài báo tiến hành đánh giá về tương quan giữa các yếu tố trên và khả năng xuất hiện bùn loãng có thể tận dụng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại một số luồng hàng hải tại Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHÂN VÙNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN BÙN LOÃNG

2.1. Phân vùng địa hình địa mạo và động lực học hình thái ven bờ

2.2. Điều kiện hình thành bùn loãng [1, 3, 4, 5]

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tiêu chuẩn thiết kế kênh biển.

[2] Lương Phương Hậu. Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo. NXB Xây dựng.

[3] PIANC 2014.1. PIANC/IAPH (1997). Approach channels – A guide

[4] Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (2015). Giải pháp ứng dụng nghiên cứu mật độ bùn loãng đối với công tác quản lý vận hành duy tu luồng Soài Rạp mở rộng cho các tuyến luồng hàng hải tương tự.

[5] Jianyi XU and Jianzhong YUAN (2007), “Study on the possibility of occurrence of fluid mud in the Yangtze deep waterway”, International Conference on Estuaries and Coasts, November 9-11, 2003, Hangzhou, China.

[6] Kamphuis, J. (2013). Succesful approach to ‘Keep the sediment navigable’ in Port of Delfzijl, Conference proceedings, SedNet 2013.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven bờ và khả năng xuất hiện bùn loãng tại luồng tàu biển Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn
Cục Hàng hải Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI