TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

14/02/2015
20/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Số, ký hiệu văn bản: 20/2015/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015
Hiệu lực thi hành: 01/04/2015
Trích yếu:

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Văn bản đính kèm 20-2015-ND-CP.pdf