TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

26/06/2014
63/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Số, ký hiệu văn bản: 63/2014/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2014
Hiệu lực thi hành: 15/08/2014
Trích yếu:

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Văn bản đính kèm 63-2014-ND-CP.pdf