TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Nâng cao chất lượng quy hoạch thuỷ lợi góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

30/11/2022

Quy hoạch thuỷ lợi là việc sắp xếp không gian, bố trí các công trình thuỷ lợi trên lưu vực sông hoặc vùng lãnh thổ để nhằm nâng cao các hiệu ích tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực của nước. Công tác quy hoạch thuỷ lợi đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt là trong hơn 60 năm qua. Hầu hết các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện lớn trên địa bàn cả nước đều là kết quả đề xuất từ các quy hoạch thuỷ lợi như hệ thống hồ chứa lớn Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát,vv… ở miền Bắc, các hồ chứa thuỷ điện lớn ở miền Trung, hệ thống công trình thuỷ lợi vĩ đại ở đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch thuỷ lợi hiện nay đối mặt với nhiều thách thức lớn như vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, vấn đề tác động ở thượng lưu xuyên biên giới, ô nhiễm nguồn nước, yêu cầu thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu nên yêu cầu cần phải có sự thay đổi. Các giải pháp bao gồm đổi mới về phương pháp luận lập quy hoạch thuỷ lợi, ứng dụng khoa học công nghệ trong lập quy hoạch, giải pháp về đào tạo và giải pháp về điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân lực để phục vụ lập quy hoạch thuỷ lợi.

1. VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH THUỶ LỢI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC*

2. CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUY HOẠCH THUỶ LỢI

2.1. Từ quy hoạch xây dựng sang quy hoạch quản lý

2.2. Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu

2.3. Từ quy hoạch số lượng sang quy hoạch chất lượng

2.4. Quy hoạch thuỷ lợi với các sông liên quốc gia

2.5. Quy hoạch thuỷ lợi thích ứng với Biến đổi khí hậu

2.6. Quy hoạch thuỷ lợi trong điều kiện thay đổi về thể chế

3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH THUỶ LỢI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC, CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

3.1 Giải pháp về phương pháp luận quy hoạch thuỷ lợi

3.2.  Giải pháp về khoa học công nghệ

3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực

3.4. Giải pháp về đào tạo lại nguồn nhân lực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nhớ lại quá trình làm quy hoạch trị thuỷ và khai thác hệ thống sông Hồng, Đinh Gia Khánh, Nguyên thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi.

[2] Nghiên cứu khả năng phân lũ sông Đáy, Uỷ Ban Trị Thủy và khai thác sông Hồng, 1971.

[3] Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đà, Uỷ Ban Trị Thủy và khai thác sông Hồng, 1972.

[4] Quy hoạch hoàn chỉnh thuỷ nông, Viện Quy hoạch quản lý nước, 1975.

[5] Quy hoạch Thuỷ lợi 14 lưu vực sông chính, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA, 1998.

[6] Lịch sử hình thành và phát triển của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, PGS.TS Bùi Nam Sách, 2016.

[7] Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thuỷ điện Sơn La, Tập đoàn điện lực Việt Nam, 2002.

[8] Nghị định 04/2011/NĐ-CP về bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

[9] Quy hoạch thuỷ lợi khu vực miền trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, 2012.

[10] Quy hoạch thuỷ lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, 2012.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nâng cao chất lượng quy hoạch thuỷ lợi góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Lê Viết Sơn
Viện Quy hoạch Thủy lợi
Nguyễn Văn Tỉnh
Tổng cục Thủy lợi
Lê Xuân Quang
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: